Kvalitet og resultat

CPH Diagnostisk Center arbejder på at være de bedste inden for god kvalitet, patientpleje og diagnostisk gode resultater. 
Kvaliteten er et parameter der kan måles på mange måder.  Hospitaler i Danmark måles og vurderes i dag af nogle offentlige instanser. Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Yderligere akkrediteres vi efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 

 
 

DDKM – Dokumenteret kvalitet

Hos os tilbyder vi behandlinger, hvor vores høje kvalitet vil blive dokumenteret. Alle rapporter (afventer) vil kunne ses på denne side.

CPH Dia er en helt ny billeddiagnostisk klinik med tæt samarbejde med CPH-privathospital. CPH Dia er i en opstarts-proces og vi er allerede i fuld gang med at blive akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel – DDKM.

Arbejdet med DDKM er en kontinuerlig proces, som sikrer, at alle hospitaler/klinikkers medarbejdere arbejder med samme høje kvalitet og service i hele Danmark. 

Akkreditering betyder, at vi lever op til de nationale niveauer for kvalitet på områder der er omfattet af DDKM.

Hvert 3. år skal alle klinikker og hospitaler i Danmark akkrediteres. 

CPH Dia er som sagt i en opstarts-proces, og vi arbejder allerede med akkrediteringen. Vi satser på at få besøg af survey- teamet i starten af 2020, og forventer efter besøget at kalde os akkrediteret. 

Konklusion af besøget lød således:

 

Den Danske Kvalitetsmodel er et kvalitetssystem for sundhedsvæsnet i Danmark. Hvis du har lyst til at læse mere om det danske kvalitetssystem, kan du klikke her